Các Loại Hình Dịch Vụ

Lĩnh vực dịch vụ rất đa dạng nên các loại hình dịch vụ cũng rất đa dạng. Để có chính sách quản lý thích hợp, chúng ta cần phân loại dịch vụ theo một số tiêu thức nhất định. Có nhiều cách phân loại dịch vụ. Sau đây là một số cách phân loại chính.

Bạn đang xem: Các loại hình dịch vụ


1. Phân loại theo vai trò của dịch vụ trong sản phẩm cung cấp cho khách hàng

Ngày nay hầu hết các sản phẩm cung cấp cho khách hàng đều bao gồm 2 thành phần cấu thành là hàng hóa và dịch vụ. Tuỳ vào vai trò của yếu tố dịch vụ mà ta có thể chia dịch vụ thành 2 loại chính.

Dịch vụ thuần tuý là loại dịch vụ có vai trò cốt lõi trong sản phẩm cung cấp cho khách hàng, không có hoặc hầu như không có sự tham gia của hàng hóa hữu hình kèm theo.

Ví dụ:

Dịch vụ bảo hiểm Dịch vụ đào tạo Dịch vụ tư vấn pháp luật, quản lý, hôn nhân …Dịch vụ bổ sung thêm

Dịch vụ bổ sung (Additional Services) là các dịch vụ cung cấp thêm cho khách hàng (ngoài

dịch vụ chính hoặc hàng hóa chính) làm tăng thêm lợi ích cho khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh cho nhà cung cấp dịch vụ.

Ví dụ:

Dịch vụ tư vấn cho khách hàng lựa chọn khi bán hàng Dịch vụ khách hàng (Customer Service)

2. Phân loại theo đối tượng trực tiếp của Dịch vụ

Theo đối tượng trực tiếp của Dịch vụ, ta có 4 loại Dịch vụ

*
Các loại hình dịch vụ

Đối với các Dịch vụ tác động vào con người, cần có sự tham gia của con người (khách hàng) trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ. Do đó, mối quan hệ giữa người cung cấp và người hưởng thụ Dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự thành bại của Dịch vụ. Đây là loại Dịch vụ tiếp xúc cao (high contact services).

3. Phân loại theo mức độ hữu hình của sản phẩm cung cấp cho khách hàng

Những vật phẩm hữu hình kèm theo cung cấp cho khách hàngMôi trường vật lý trong đó quá trình tiêu dùng Dịch vụ xảy ra (nơi chốn, trang thiết bị, người cung cấp Dịch vụ).Các yếu tố hữu hình khác hiện diện trong quá trình cung cấp Dịch vụ (Ví dụ như quá trình tạo ra Dịch vụ…)

Dịch vụ ăn uống bao gồm thức ăn là các vật phẩm cung cấp cho thực khách. Đây là loại sản phẩm hỗn hợp cả yếu tố vô hình và hữu hình. Do vậy, cần sử dụng lợi thế của yếu tố hữu hình để tác động tích cực tới tâm lý khách hàng.

Xem thêm: Chiến Lược Quốc Gia Phòng Chống Bệnh Không Lây Nhiễm, Giai Đoạn 2015

Môi trường vật lý ở đây là phòng ăn, dụng cụ ăn uống, sự sạch sẽ, trang phục thái độ của nhân viên phục vụ, âm nhạc… Yếu tố môi trường cũng tác động tích cực tới tâm lý của thực khách.

Quá trình tạo ra Dịch vụ mà khách hàng có thể quan sát thấy cũng là yếu tố tác động tới giác quan của khách hàng. Nhà hàng ăn nhanh McDonald’s đã bố trí các vách ngăn bằng kính trong suốt để khách hàng có thể nhìn thấy quá trình chế biến thức ăn rất sạch sẽ trong khu bếp của các nhà hàng.

4. Phân loại theo mức độ sử dụng lao động cung cấp Dịch vụ

Có các Dịch vụ cần nhiều lao động cung cấp Dịch vụ như ca nhạc, bưu chính, y tế, giáo dục. Ngược lại, có các Dịch vụ có thể dùng máy móc thiết bị để cung cấp Dịch vụ cho khách hàng hàng như bán vé tự động, soát vé tự động, rút tiền tự động, điện thoại thẻ. Các Dịch vụ bưu chính sử dụng nhiều nhân lực, trong khi đó các Dịch vụ viễn thông sử dụng nhiều thiết bị.

Quản lý hai loại Dịch vụ này đòi hỏi các cách tiếp cận khác nhau vì đối tượng quản lý khác nhau. Đối với con người cách quản lý khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với quản lý máy móc.

5. Phân loại theo theo tần suất mua và sử dụng

Có những Dịch vụ được tiêu dùng thường xuyên, nhanh chóng, thường là có giá trị thấp. Người tiêu dùng hầu như không cân nhắc khi mua.

Ví dụ: Dịch vụ ô tô buýt công cộng, Dịch vụ điện thoại thẻ. Loại Dịch vụ này tương ứng với hàng hoá tiêu thụ nhanh. Mặt khác, có các Dịch vụ mua không thường xuyên, có giá trị. Do vậy, quá trình mua kéo dài và được cân nhắc cẩn thận.

Ví dụ: Đi du lịch nước ngoài, đăng ký một đường kênh Internet thuê riêng…

Trên đây là các loại hình dịch vụ phổ biến hiện nay trên thị trường và cũng là các tiêu chí phân loại dịch vụ cơ bản nhất. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn!