Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi sự kiện máy chủ S5 Long Kiếm

12-27 08-09

12-27

Tích Lũy Tiêu Phí

 

Quý Huynh/Tỷ tham gia Thiên Long Vô Song tiêu phí Ngọc trong game đạt hạng mức nhất định sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng phong phú và giá trị. Người chơi đạt mốc tiêu phí càng cao, phần thưởng sẽ càng lớn.

 

 

Thời gian

  • Sự kiện diễn ra 7 ngày sau khi mở máy chủ.

Điều kiện

  • Tất cả người chơi tham gia máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí Ngọc trong game sẽ được hệ thống ghi nhận.
  • Người chơi đạt mốc tiêu phí theo quy định của sự kiện sẽ nhận được các phẩn thưởng tương ứng với các mốc tiêu phí.
  • Người chơi tiêu phí Ngọc càng nhiều thì phần thưởng càng lớn.

Phần thưởng

  • Người chơi đạt mốc nào nhận ngay phần thưởng mốc đó

Mốc tiêu phí Ngọc

Vật phẩm

Số lượng

100

Túi bảo thạch - cấp 1

5

Linh quả

2

Vàng

100,000

500

Túi bảo thạch - cấp 2

5

Linh quả

5

Hòa Thị Bích

20

Vàng

300,000

1,000

Túi bảo thạch - cấp 3

5

Linh quả

10

Hòa Thị Bích

25

Vàng

500,000

2,000

Túi bảo thạch - cấp 4

5

Linh quả

20

Hòa Thị Bích

50

[Mảnh] Sơn Hà Xã Tắc

50

5,000

Túi bảo thạch - cấp 5

5

Linh quả

40

Hòa Thị Bích

80

[Mảnh] Sơn Hà Xã Tắc

100

 

Linh Nhi kính bút